Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over een behandeling of de manier waarop ik je heb benaderd, kan je natuurlijk met mij in gesprek. Je kunt je vragen en klachten ook telefonisch op per mail aan mij voorleggen. Er is altijd gelegenheid tot het geven van feedback.

Als wij er samen niet uitkomen, kun je een klacht via een erkende geschillencommissie een klachtenprocedure starten.

Ik ben aangesloten bij ZZP-er in de zorg. U kunt zich tot hen wenden voor een klacht/geschil.