Behandeltraject

Ik bied vanuit mijn praktijk verschillende behandeltrajecten aan waaronder systeem- en relatietherapie en ouder-kindbehandeling.

Systeemtherapie is een vorm van therapie die zich richt op de relatie tussen mensen en het herstellen van verbinding. Relatie- en gezinstherapie, individuele systeemtherapie en ouderbegeleiding zijn vormen van systeemtherapie . Het belangrijkste uitgangspunt van systeemtherapie is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat en samenhang heeft met de omgeving. Met andere woorden: hoe je leeft en met wie heeft invloed op problemen en vice versa.

In systeem- en relatietherapie is de relatie tussen mensen ‘de client’ en wordt geprobeerd alles te bekijken vanuit samenhang en context. Het kan een gezin of familie zijn, partners in een liefdesrelatie. Vragen die binnen systeem- en relatietherapie aan de orde komen zijn: opvoedproblemen, communicatieproblemen, ruzie en conflict, spanningen in relatie met andere gezinsleden, ouders, schoonouders, levensfaseproblematiek, echtscheiding en vormgeven aan een nieuw samengesteld gezin.

Ouder-kindbehandeling richt zich op vraagstukken binnen het opvoeden van kinderen. Het bieden van ouder-kind behandeling bied ik aan ouders met jonge kinderen (0 - 5) vanuit de IMH visie. In de IMH staat de relatie tussen ouder en kind centraal. IMH staat voor Infant Mental Health. De hulp richt zich op het verbeteren van de relatie tussen jou en je kind. Bij het beginnende ouderschap horen onzekerheden. Gedachten als "lukt het mij om m'n baby in leven te houden" en "houd de baby wel van mij" en "houd ik wel van mijn baby" maken het beginnende ouderschap soms verwarrend en kwetsbaar. Ook bied ik hulp aan gezinnen met kinderen vanaf 5 jaar en ouder. Met deze begeleiding ligt de focus op het meer handvatten krijgen om je kind beter te begrijpen en hoe hier het beste mee om te kunnen gaan.

Systeemtherapie

In de systeemtherapie heb ik aandacht voor de wijze waarop jullie elkaar als gezin beïnvloeden. Gedrag staat nooit op zichzelf. We gaan samen onderzoeken hoe interactiepatronen binnen jullie gezin elkaar beïnvloeden en hoe dit leidt tot de problemen waar jullie mee worstelen. Gesprekken op gezinsniveau zorgen voor meer begrip tussen jou en je gezin. Systeemtherapie is breed inzetbaar, zoals bij gezinsproblemen, psychische problemen, faseproblematiek en het vormen van een nieuw samengesteld gezin.

Relatietherapie

Ik bied relatietherapie middels Emotionally Focused Therapy (EFT). Dit is een effectieve vorm van relatietherapie, gericht op emoties en de communicatie tussen jou en je partner. Tijdens deze therapie werken jullie samen aan onderling vertrouwen, veiligheid en verdieping: de basis van iedere relatie.

Onderwerpen van gesprek zijn jouw hechtingsbehoeften en die van je partner, teleurstellingen en het onderliggende patroon die aan het conflict ten grondslag ligt. Daarbij is het oog ook gericht op hoe jullie na een conflict werken aan herstel.

 

Ouder-Kind behandeling

Soms merk je dat het even niet meer lukt. Dat je door de bomen het bos niet meer ziet en je niet weet wat je kind en jezelf nog nodig hebben. Het gevoel dat je alles al hebt geprobeerd maar niks werkt. Dat zijn vaak nare gedachten en gevoelens. Samen kunnen we onderzoeken wat hieraan ten grondslag ligt. Een belangrijke terugkomende vraag is hoe we beter kunnen begrijpen waarom het gaat zoals het gaat. Huisbezoeken zijn mogelijk op de momenten die als ingewikkeld worden ervaren. Ik maak gebruik van videobeelden als dit voor u ook wenselijk is. Samen zullen we op zoek gaan naar begrip van de huidige situatie vanuit het perspectief van levensloop, ervaringen en gebeurtenissen.

Ik werk voor kinderen van 0-5 jaar vanuit de IMH visie waarbij de focus ligt op hechting en de relatie tussen ouder en kind.